Chế độ miễn giảm tại Âu Việt

  • 07/12/2016

GIẢM 2% – Cho HV đạt kết quả cuối khóa xuất sắc nhì lớp.
GIẢM 5% – Cho HV thứ 2 trở đi, trong nhóm gia đình có từ 2 anh/chị/em ruột cùng đăng ký chương trình ngắn hạn tại Âu Việt.

– Cho HV đạt kết quả cuối khóa xuất sắc nhất lớp.

– Cho HV giới thiệu được 2 HV mới cùng đăng ký chương trình ngắn hạn tại Âu Việt.

GIẢM 10% – Cho HV giới thiệu được 4 HV mới cùng đăng ký chương trình ngắn hạn tại Âu Việt. (Nếu 8HV thì giảm 2 khóa).

– Cho khóa thứ 8 nếu HV đã học liên tục 7 khóa tại Âu Việt.

GIẢM 30% – Cho khóa thứ 12 nếu HV đã học liên tục 11 khóa tại Âu Việt.

– Cho HV là con ruột của những giáo viên đang giảng dạy tại Âu Việt.

– Cho HV là người dân tộc thiểu số(Có các giấy tờ chứng minh liên quan kèm theo.)

GIẢM 50% – Cho HV đăng ký học lại (kết quả thi cuối khóa không đạt).

– Cho HV là Tu sĩ, tăng ni, trẻ em mồ côi làng SOS. (Có xác nhận của các tổ chức liên quan.)

– Cho khóa thứ 4 nếu HV đăng ký học một lần 4 khóa.

 

GHI CHÚ:

  • Không cộng dồn tất cả các trường hợp miễn giảm (Chỉ áp dụng mức giảm cao nhất, ngoại trừ trường hợp HV đạt kết quả xuất sắc nhất lớp thì cộng lũy tiến).

 

                                                 

Bài viết liên quan :

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of